Svenske championjockeyn, Per-Anders Gråberg, och danske championjockeyn, Jacob Johansen provrider Nationaldagsbanan på Gärdet.