Arbetet med att få banan i bästa skick för hästar och ryttare är  i full gång. Gräset har vuxit tillfredsställande och bevattningen av banan har påbörjats.
Det kommer naturligtvis att jobbas intensivt med detta viktiga arbete fram till tävlingarna den 6 juni.